İş Başvuru Formu

Kimlik & İletişim Bilgileri

Yabancı Dil Bilgisi

Özel Durum

İş Tecrübeleriniz

Başlangıç Tarihi

Ayrılma Tarihi

Başlangıç Tarihi

Ayrılma Tarihi

Başlangıç Tarihi

Ayrılma Tarihi

Eğitim Bilgileri

Başlangıç Tarihi

Sertifika / Eğitim

Eklemek İstediğiniz Bilgiler

Referanslar

CAPTCHA Resmi

Bu spam önlememize yardımcı olur, teşekkürler.

Kişisel verilerin korunması hakkındaki kanun kapsamında Meltem Kimya A.Ş.’ nin işe alım süreçlerinde kullanılmak üzere AÇIK RIZAM ile bu iş başvuru formunu doldurarak, verdiğim bu bilgilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun 3. Maddesi kapsamında Meltem Kİmya A.Ş. tarafından işlenmesine AÇIK RIZA verdiğimi beyan ve kabul ederim. Yukarıdaki bilgilerin tam ve eksiksiz olduğunu beyanda bulunduğum adresim yasal tebligat adresim olduğunu işe alınmam veya aksi durumlarda ilgili tebligat kanununu gereği her türlü tebligatım bu adresime yapılacağını ayrıca bilgilerimim tam ve eksiksiz olduğunu taahhüt ederim.