İş Güvenliği

İş Güvenliği Politikası


İŞ GÜVENLİĞİ, İŞÇİ SAĞLIĞI VE ÇEVRE

Çalışanların sağlığı ve çevrenin korunması Meltem Kimya’nın temel birincil değerlerindendir. Yaptığımız tüm faaliyetlere değer katabilmek için çalışanlarımızın sağlık, emniyet ve çevre performansımızda sürekli gelişmeyi hedeflemekteyiz.

Her türlü yaralanma, mesleki hastalık, kaza ve çevre kirliliklerinden korunmayı yalnızca teoride değil gerçekte de ulaşılması gereken bir hedef olduğuna inanmaktayız.

Bu doğrultuda tüm kazaların öngörülebilir ve önlenebilir olduğuna inandığımızdan hedefimiz SIFIR kazadır.

Bu amaçla İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Yönetim Sistemi olan OHSAS 18001-2004, 2008 yılı içinde sıfır hata ile alınmıştır.

Şirketimiz bünyesinde barındırdığı İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri hekimi ile İş Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda yüksek bilinçte olup çalışanlarını bu bilinç doğrultusunda eğitmeyi hedeflemektedir.