rPET RESİN

✓ Glikolisiz sisteminde depolimerizasyon yöntemi ile PET şişe kırıklarının kimyasal geri dönüşümü
✓ rPET Oranı; % 20 – % 50 aralığında rPET RESİN üretimi
✓ Tüm emtia sınıfları için geçerlidir (0.64 IV – 0.86 IV aralığında)
✓ CSD (gazlı içeçek), su, hotfill (sıcak dolum), BOPET film ve tekstil uygulamaları için kullanılabilir
✓ Gıda ambalajı olarak kullanılmış, sıcak yıkanmış yüksek kalitedeki PET kırıklarından üretilir
✓ Hızlı-ısı katkılı uygulamalarda kullanılabilir
✓ Orijinal PET’e kıyasla daha az karbon ayak izi oluşturur.

Meltem Kimya rPET Üretim Yöntemi;
Kimyasal Geri Dönüşüm (depolimerizasyon) , PET polimerinin glikolisiz yöntemiyle polimer zincirinin en küçük parçası olan monomerlerine dönüştürülmesidir. Gıdada kullanılmış PET şişelerin yabancı, kirletici maddelerden uzaklaştırılmış ve renkleri ayıklanmış sıcak yıkama ile dezenfekte edilmiş şişeleri kırık haline getiren lisanslı Ayırma-toplama-yıkama yapan, onaylı tedearikçi firmalardan yüksek kalitedeki PET kırıkları Meltem Kimya’ya gelir. PET kırığı yüksek kalitede olmasına rağmen, doğrudan depolimerizasyon işlemine alınmaz. Öncelikle bu Pet kırıkları PVC, diğer plastiklerini ve safsızlıklarını en aza indirmek için, kendi teknolojimiz olan sınıflandırma ve şartlandırma tesisimizde , depolimerizasyon yöntemine uygun hale getirilir. Sınıflandırma ve şartlandırma tesisinden PET resin üretim tesisimize gelen pet kırıkları depolimerizasyon yöntemi (Kimyasal Geri Dönüşüm) ile dönüştürülen oligomer-monomer (en küçük polimer parçası) belli oranlarda orijinal hammaddelerle polimerizasyonu tamamlanmasıyla tekrar PET gıda ambalaj hammaddesi rPET resin üretilir. Piyasaya sunulan rPET resin ,PET şişe haline getirilerek gıdaya uygun ambalaj olarak kullanılmaktadır. Böylece tam döngüsel ve potansiyel olarak sonsuz bir geri dönüşüm çözümü yaratılır.

Meltem Kimya, 2014 yılından itibaren gıda ile temas etmiş PET şişelerden elde edilen sıcak yıkanmış ve yüksek kalite PET kırıklarının (Çapak,Flake) glikolisiz sisteminde depolimerizasyon(kimyasal geri dönüşüm) yöntemiyle geri dönüştürerek, rPET Resin üretmektedir.

rPET resinden üretilen ürünler, orijinal resinin aksine, daha az doğal kaynak gerektirdiğinden çevre dostudur. rPET resinden üretilen ürünler, geri dönüşümlüdür ve sürdürülebilirlik döngüsüne katkıda bulunur. PET’in geri kazanılmasının (geri dönüşümünün) birkaç yolu vardır. En bilinen yöntemler, PET’in mekanik (fiziksel) ve kimyasal geri dönüşümüdür.

PET şişelerin mekanik geri dönüşümü, yıkanan ambalaj kırıklarının sıcaklık ve basınç ile eritilip tekrar granül şeklinde üretilmesidir. Elde edilen granüller olduğu gibi veya orijinal pet resin ile karıştırılarak işlenir. Mekanik geri kazanım yöntemiyle üretilmiş hammaddelerden üretilen ambalajların içerisinde PVC safsızlıkları görülebileceğinden ve bunun da insan sağlığını tehdit etmesinden dolayı bu yöntemin Türkiye’de kullanılması yasaktır ve Türk Gıda Kodeksi tarafından müsaade edilmemektedir. Mekanik geri dönüşüm yöntemiyle üretilen ambalajlar doğada sadece yedi kez dönüştürülebilir.

Kimyasal geri dönüşüm, PET Şişelerin geri kazanılmasında en önemli yöntemlerden biridir. Kimyasal geri dönüşümün amacı, glikolisiz sisteminde PET kırığının depolimerizasyon yöntemiyle kirliliklerini ve safsızlıklarını tamamen gidermektir. Kimyasal geri dönüşüm döngüsel ekonomiye ulaşmak için önemli bir adımdır. Kullanılmış içecek şişelerinin geri kazanılarak uygun yöntemle tekrar gıdaya uygun pet ambalajında kullanılabilen hammadde (rPET resin) üreterek sıfır atık döngüsünü tamamlıyoruz, böylelikle daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerliyoruz. Kimyasal geri dönüşüm yöntemiyle üretilen ambalajlar sonsuz kez geri dönüştürülebilir.

Kimyasal depolimerizasyon metodu; geri dönüştürülmüş PET’in yeteri kadar etilen glikol ile 200 ° C üzerinde ve basınç altında tepkimeye girmesidir. Glikozsiz ünitesinde tepkime bishidroksietilterftalat (BHET) ve kısa zincirli polimerleri vermek üzere polimerizasyon tersine çevrilinceye kadar birkaç defa tekrarlanır. BHET daha sonra eriyik halde sıcaklık ile basınç altında safsızlıkları tamamen giderilir.

MELPET rPET ÜRÜN SINIFLARI Uygulama Viskozite (dL/g) Özel Resin Rpet Oranı Fast Re−Heat Katkısı TDS
MELPET® rPET PHOENIX CSD 0.840 100% Uygulanabilir
MELPET®11101-rPET Tekstil&BOPET 0.640 20%- 50%
MELPET®TS760-rPET Su 0.760 20%- 50% Uygulanabilir
MELPET®TS760-r20 Su 0.760 20% Uygulanabilir
MELPET®TS760-r50 Su 0.760 50% Uygulanabilir
MELPET®TS780-rPET Su & Yağ 0.780 20%- 50% Uygulanabilir
MELPET®HF780-r20 Sıcak Dolum 0.780 20%  
MELPET®FH HF780-r25 Sıcak Dolum 0.780 %25  
MELPET®GS800-rPET Su & Gazlı içecek 0.800 20%- 50% Uygulanabilir  
MELPET®GS800-r20 Gazlı İçecek 0.800 %20 Uygulanabilir
MELPET®GS800-r33 Gazlı İçecek 0.800 %33 Uygulanabilir
MELPET®GS800-r50 Gazlı İçecek 0.800 %50 Uygulanabilir  
MELPET®GS820-rPET Gazlı İçecek 0.820 20%- 50% Uygulanabilir
MELPET®FH820-rPET Gazlı İçecek 0.820 20%- 50%  
MELPET®FH820-r20 Gazlı İçecek 0.820 20%
MELPET®GS840-rPET Gazlı İçecek 0.840 20%- 50% Uygulanabilir
MELPET®GS840-r50 Gazlı İçecek 0.840 50% Uygulanabilir
MELPET®FH840-r20 Gazlı İçecek 0.840 20%
MELPET®FH860-r25 Gazlı İçecek 0.860 %25
MELPET®FH860-r30 Gazlı İçecek 0.860 30%
MELPET®GS860-rPET Gazlı İçecek 0.860 20%- 50% Uygulanabilir
MELPET®GS860-r20 Gazlı İçecek 0.860 20% Uygulanabilir