rPET RESINLER

Meltem Kimya, 2009 yılında yıllık 48.000 ton kapasiteli Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde PET resin tesisini faaliyete alarak, Türkiye’nin önde gelen Polietilen Tereftalat (PET) üreticilerinin arasında yer almıştır.

Meltem Kimya, yaklaşık 43 yıllık ticari tecrübesi, bilgisi ve teknik üretim becerisiyle , dünya standartlarında yurt içine ve yurtdışına ürünler sunmaktadır. Sürekli Polimerizasyon hattımız (CP hattı) ve 6 adet Kesikli (Batch) Katı Fazda Polimerizasyon hattımız (SSP Hatları) bulunmaktadır. Tesiste ,0,570 dL/g ‘den-1400 dL/g kadar çeşitli viskozitelerde (IV) üretim yapılabilmektedir. Müşterilerimizin taleplerini çeşitli viskozitelerdeki üretim yapabilme yeteneğimiz sayesinde kolaylıkla karşılayabilmekteyiz. Tesisimiz ileri üretim teknolojimiz sayesinde içecek uygulamaları için çok önemli bir parametre olan çok düşük Asetaldehit (AA) safsızlığına sahip resin üretebilmektedir.

48.000 Ton Kapasite

Meltem Kimya, 2009 yılında yıllık 48.000 ton kapasiteli Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde PET resin tesisini faaliyete geçirmiştir.

43 Yıllık Ticari Tecrübe

Meltem Kimya, yaklaşık 43 yıllık ticari tecrübesi, bilgisi ve teknik üretim becerisiyle , dünya standartlarında ürünler sunmaktadır.

REÇİNE TEKNOLOJİSİ

✓ Glikoliz sisteminde depolimerizasyon yöntemi ile (Kimyasal Geri Dönüşüm)
✓ rPET Oranı; % 15 ila% 50 geri dönüştürülmüş PET
✓ Tüm emtia sınıfları için geçerlidir (0.76 IV ila 0.86 IV)
✓ CSD (karbonatlı gazlı içeçek), su ve sıcak doldurma uygulamaları için kullanılabilir
✓ Gıda ambalajı olarak kullanılmış, sıcak yıkanmış yüksek kalitedeki PET kırıklarından üretilir
✓ Hızlı-ısı katkılı uygulamalarda kullanılabilir
✓ Orijinal PET’e kıyasla daha az karbon ayak izi oluşturur.

Meltem Kimya rPET Üretim Yöntemi;

Kimyasal Geri Dönüşüm (depolimerizasyon) , PET polimerinin glikoliz yöntemiyle polimer zincirinin en küçük parçası olan monomerlerine dönüştürülmesidir. Gıdada kullanılmış PET şişelerin yabancı, kirletici maddelerden uzaklaştırılmış ve renkleri ayıklanmış sıcak yıkama ile dezenfekte edilmiş şişeleri kırık haline getiren lisanslı Ayırma-toplama-yıkama yapan, onaylı tedearikçi firmalardan yüksek kalitedeki PET kırıkları Meltem Kimya’ya gelir. PET kırığı yüksek kalitede olmasına rağmen, doğrudan depolimerizasyon işlemine alınmaz . Öncelikle bu Pet kırıkları PVC, diğer plastiklerini ve safsızlıklarını en aza indirmek için, kendi teknolojimiz olan sınıflandırma ve şartlandırma tesisimizde , depolimerizasyon yöntemine uygun hale getirilir. Sınıflandırma ve şartlandırma tesisinden PET resin üretim tesisimize gelen pet kırıkları depolimerizasyon yöntemi (Kimyasal Geri Dönüşüm) ile dönüştürülen oligomer-monomer (en küçük polimer parçası) belli oranlarda orijinal hammaddelerle polimerizasyonu tamamlanmasıyla tekrar PET gıda ambalaj hammaddesi PET resin üretilir. Piyasaya sunulan PET resin ,PET şişe haline getirilerek gıdaya uygun ambalaj olarak kullanılmaktadır. Böylece tam döngüsel ve potansiyel olarak sonsuz bir geri dönüşüm çözümü yaratılır.

Meltem Kimya, 2014 yılından itibaren glikoliz sisteminde depolimerizasyon (kimyasal geri dönüşüm) yöntemiyle geri kazanılan PET resin üretmektedir. rPET resin; kullanılmış içecek şişelerinin geri dönüştürülmüş PET kırıklarından (Çapak,Flake) üretilen granül bir üründür.
rPET resinden üretilen ürünler, orijinal resinenin aksine, daha az doğal kaynak gerektirdiğinden çevre dostudur. rPET resinden üretilen ürünler, geri dönüşümlüdür ve sürdürülebilirlik döngüsüne katkıda bulunur. PET’in geri kazanılmasının (geri dönüşümünün) birkaç yolu vardır. En bilinen yöntemler, PET’in mekanik (fiziksel) ve kimyasal geri dönüşümüdür.

PET şişelerin mekanik geri dönüşümü, yıkanan ambalaj kırıklarının sıcaklık ve basınç ile eritilip tekrar granül şeklinde üretilmesidir. Elde edilen granüller ya olduğu gibi veya orijinal pet resin ile karıştırılarak işlenir. Geri kazanılan malzemenin önemli olan saflık derecesi, mekanik geri dönüşüm sürecine bağlıdır. Çok az miktarda PVC malzemenin yapısının bozulmasına neden olur ve yeniden işleme sırasında ekipmana bile zarar verebilir.

Kimyasal geri dönüşüm, PET Şişelerin geri kazanılmasında en önemli yöntemlerden biridir. Kimyasal geri dönüşümün amacı, glikoliz sisteminde PET kırığının depolimerizasyon yöntemiyle kirliliklerini ve safsızlıklarını tamamen gidermektir. Kimyasal geri dönüşüm döngüsel ekonomiye ulaşmak için önemli bir adımdır. Kullanılmış içecek şişelerinin geri kazanılarak uygun yöntemle tekrar gıdaya uygun pet ambalajında kullanılabilen hammadde (pet resin) üreterek sıfır atık döngüsünü tamamlıyoruz , Böylelikle daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir geleceğe doğru giden yoldayız.

Kimyasal depolimerizasyon metodu; geri dönüştürülmüş PET’in yeteri kadar etilen glikol ile 200 ° C üzerinde ve basınç altında tepkimeye girmesidir. Glikozis ünitesinde tepkime bishidroksietilterftalat (BHET) ve kısa zincirli polimerleri vermek üzere polimerizasyon tersine çevrilinceye kadar birkaç defa tekrarlanır. BHET daha sonra eriyik halde sıcaklık ile basınç altında tamamen safsızlıkları giderilir.

Approved by Global Brands